logo PŁ
logo wydziału

Innowacje produktowe

W ostatnich latach pracownicy naukowi Katedry Fizyki Włókna i Metrologii Włókienniczej skupili swoją uwagę na opracowaniu wyrobów włókienniczych stosowanych w odzieży tekstronicznej, między innymi dla straży pożarnej.

We wszystkich tych grupach produktów wykorzystywane są najnowocześniejsze technologie, obejmujące zastosowanie nanododatków i nanowłókien formowanych techniką elektroprzędzenia i/lub materiałów elektroprzewodzących.

Uzupełnieniem prac związanych z technologią włóknin są prace dotyczące chemicznej i fizycznej modyfikacji warstwy powierzchniowej wyrobów włókienniczych. Aparatura będąca w posiadaniu Katedry umożliwia nanoszenie nanowarstw za pomocą obróbki plazmatycznej w plaźmie niskotemperaturowej.

Ponadto, zespół naukowców Katedry zajmuje się modelowaniem właściwości wyrobów włókienniczych oraz analizą powiązań pomiędzy właściwościami surowców a cechami produktów końcowych oraz wpływem struktury płaskich i liniowych wyrobów włókienniczych na ich właściwości. W pracach tych wykorzystywane są matematyczne narzędzia umożliwiające teoretyczne modelowanie tych zależności.

Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl