logo PŁ
logo wydziału

Studia stacjonarne II stopnia

 

Przedmioty prowadzone przez Katedrę Fizyki Włókna i  Metrologii Włókienniczej na poszczególnych kierunkach studiów:

STACJONARNE STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)kierunek - Włókiennictwo

 • Fizyka włókna (wykład, laboratorium)
 • Modelowanie tekstyliów (wykład)
 • Nanotechnologie we włókninach (wykład, laboratorium)
 • Projektowanie włóknin I (projekt)
 • Projektowanie włóknin II (projekt)
 • Zarządzanie produkcją, usługami i personelem (wykład, ćwiczenia)
 • Prowadzenie firmy tekstylnej (wykład)
 • Humanoekologia w procesach wytwarzania tekstyliów (wykład, laboratorium)
 • Bezpieczeństwo, nadzór rynku i utylizacja tekstyliów (wykład)
 • Systemy jakości w przedsiębiorstwach i laboratoriach (wykład, projekt)
 • Metody i narzędzia inżynierii jakości (wykład, projekt)
 • Projektowanie systemów jakości (wykład, projekt)
 • Certyfikacja i akredytacja (wykład, projekt)
 • Techniki organizacji w zarządzaniu jakością (wykład)
 • Innowacyjne technologie w przędzalnictwie
 • Projektowanie wyrobów liniowych I i II

STACJONARNE STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) - kierunek: Wzornictwo

 • Wiedza o człowieku i humanoekologia tekstyliów  (wykład, laboratorium)
 • Zapobieganie procesom destrukcji włókien i tekstyliów  (wykład, laboratorium)
 • Organizacja i zarządzanie (wykład, ćwiczenia)
 • Finanse i bankowość (wykład, ćwiczenia)

STACJONARNE STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) - kierunek: Edukacja Techniczno-Informatyczna

 • Kształtowanie i badania struktury i własności(wykład, laboratorium)
 • materiałów
 • Zarządzanie produkcją, usługami i personelem (wykład, laboratorium)

STACJONARNE STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) - kierunek: Inżynieria materiałowa

 • Zaawansowane metody badań materiałów (wykład, laboratorium)
 • Kształtowanie własności materiałów inżynierskich (wykład, laboratorium)
 • Technologia materiałów kompozytowych (wykład, laboratorium)
 • Wyroby włókninowe do preform kompozytów (wykład, laboratorium)
 • Techniczne włókna nanokompozytowe (wykład, laboratorium)
 • Zarządzanie produkcją, usługami i personelem (wykład, laboratorium)
 • Przędze techniczne do kompozytów

 

Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl