logo PŁ
logo wydziału
1 / 3
Materiałoznawstwo
2 / 3
Towaroznawstwo
3 / 3
Innowacje produktowe

nawigatorStrona główna > Współpraca naukowa > Konsorcja > Biogratex >

Biogratex

W ramach Polskiej Platformy Technologicznej Przemysłu Tekstylnego zostało powołane konsorcjum projektowe do realizacji wspólnego przedsięwzięcia w postaci projektu badawczego „Biodegradowalne wyroby włókniste”, który realizowany jest w ramach Priorytetu 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Projekt będzie realizowany przez konsorcjum projektowe, którego skład przedstawia się następująco:

Trzon konsorcjum projektowego tworzą trzy podmioty:

 • Politechnika Łódzka, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów – koordynator/lider projektu,
 • Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi,
 • Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi

Podmioty, których rola została określona jako partnerów stowarzyszonych
i należą do nich:

 • Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk
  w Zabrzu,
 • Akademia Techniczno – Humanistyczna w Bielsko - Białej,
 • Instytut Włókiennictwa w Łodzi:
 • Zakład Naukowy Niekonwencjonalnych Technik i Wyrobów Włókienniczych,
 • Zakład Naukowy Technologii Dziewiarskich i Odzieżownictwa,
 • Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Maszyn Włókienniczych POLMATEX – CENARO w Łodzi,
 • Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Katedra Warzywnictwa z Ekonomiką Ogrodnictwa.

W projekcie tym Politechnika Łódzka jest reprezentowana przez Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, i jego dwie katedry:

 • Katedrę Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej oraz
 • Katedrę Chemii Fizycznej Polimerów

Koordynatorem projektu jest Politechnika Łódzka w osobie prof. dr hab. Izabelli Krucińskiej

zobacz więcej...

  Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
  ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl