logo PŁ
logo wydziału

Z zakresu fizyki włókna

Oferujemy Państwu następujący zakres usług badawczych:

 • Badanie efektów modyfikacji powierzchniowej włókien i wyrobów włókienniczych pod wpływem różnych czynników – mechanizm modyfikacji i jej skutki w zakresie właściwości.
 • Badanie odporności materiałów polimerowych (włókien, tekstyliów, folii) na starzenie w kontrolowanych warunkach wilgotności i temperatury oraz promieniowania UV.
 • Identyfikacja źródeł obniżonej jakości tekstyliów: - niejednorodność surowca, błędy w procesach przerobowych i wykończalniczych.
 • Makro- i mikroskopowa charakterystyka surowców włókienniczych w półproduktach i wyrobach włókienniczych.
 • Badanie parametrów struktury cząsteczkowej i nadcząsteczkowej włókien, warunkujących właściwości tekstyliów.
 • Uwarunkowanie właściwości sorpcyjnych włókien w odniesieniu do barwników i chemicznych środków wykończalniczych parametrami fizycznej mikrostruktury włókien.
 • Badanie palności tekstyliów i innych materiałów polimerowych:
wyrobów zasłonowych, rolet, żaluzji (PN-EN ISO 6940; PN-EN ISO 6941),
wyrobów przeznaczonych na odzież ochronną (PN-EN ISO 15025)
materiałów przeznaczonych na zabawki (PN-EN 71-2),
różnych materiałów o dowolnym przeznaczeniu; wyznaczanie wskaźnika tlenowego, LOI (PN-EN ISO 4589-2)
 • Badanie odzieży ochronnej pod kątem przenikania ciepła podczas działania płomienia (PN-EN 367) oraz w warunkach ekspozycji na promieniowanie cieplne (PN-EN ISO 6942).
 • Badanie właściwości sorpcyjnych włókien i wyrobów włókienniczych w odniesieniu do środowiska o zróżnicowanej zawartości pary wodnej (wyznaczanie krzywych sorpcji, desorpcji, histerezy wilgotności )
 • Badanie zwilżalności (kąta zwilżania i napięcia powierzchniowego) włókien i wyrobów włókienniczych cieczami 
  - włókien elementarnych metodą mikroskopową (techniką sessile drop)
  - płaskich materiałów techniką Wilhelmiego, techniką sessile drop.
 • Badanie właściwości elektrycznych surowców, materiałów i wyrobów włókienniczych w polu elektrostatycznym:
  - oznaczanie rezystancji elektrycznej (PN-EN 1149 –1, PN-EN 1149 –2)
  - oznaczanie czasu półzaniku ładunku generowanego indukcyjnie (BS 2782:Part2:Method 250C)
  - wyznaczanie i ocena antyelektrostatyczności włókienniczych pokryć podłogowych metodą symulowanego testu chodzenia (PN-90/P-04980)

 

Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl