logo PŁ
logo wydziału

Marina Michalak

dr hab. inż. Marina Michalak

adiunkt


 
e-mail: marina.michalak@p.lodz.pl
telefon: 42 631 33 13
nr pokoju: 152
Ogłoszenia
Publikacje
Powrót...

Tytuł naukowy magistra (1966 r.) i doktora (1983 r.) uzyskała na Uniwersytecie Wileńskim, Wydział Fizyki, specjalność – radiofizyka, fizyka półprzewodników.
Opublikowanych (we współautorstwie) ponad 100 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, podręcznik akademicki oraz 2 patenty, 5 zgłoszeń patentowych.

Zainteresowania naukowo badawcze

Zjawiska trybologiczne i tryboelektryczne w procesie technologicznym wyrobów włókienniczych; zjawiska elektrostatyczne; zjawiska barierowe względem promieniowania elektromagnetycznego w zakresie superwysokich częstotliwości; badania właściwości cieplnych tekstyliów za pomocą dynamicznej metody termografii w podczerwieni; opracowanie tekstylnych materiałów inteligentnych i tekstronicznych.

Zakres obowiązków

Opiekun Kola Naukowego Towaroznawstwa

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Wykłady:

Metrologia użytkowa
Ocena jakości włókien i wyrobów włókienniczych
Systemy kontroli jakości włókien i tekstyliów
Towaroznawstwo włókien naturalnych.

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze

 • Projekt badawczy KBN 3T09B 083 09 / 959 „Tribologia trójczłonowego: biegacz-obrączka-nitka skojarzenia ciernego w przędzarce obrączkowej”- główny wykonawca
 • Projekt celowy KBN 7T08E565 97C/3719 „Uruchomienie produkcji przędz z mieszanek włókien poliakrylonitrylowych i konopnych” - główny wykonawca
 • Projekt celowy KBN 7 T08E 614 98 C/4326\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" Uruchomienie produkcji wysoko skutecznych elektretowych włóknin igłowanych przeznaczonych do produkcji filtrów i jednorazowych półmasek przeciwpyłowych\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" - główny wykonawca
 • Projekt badawczy KBN 3 T08E 050 28 „Badanie właściwości ciepłoizolacyjnych inteligentnych materiałów włókienniczych nową bezkontaktową metodą” - kierownik,
 • Projekt badawczy KBN T08E 061 28 „Tekstroniczny inteligentny wyrób włókienniczy służący do monitorowania wskaźników fizjologicznych człowieka” - wykonawca
 • Projekt finansowany z funduszy strukturalnych „Ubranie strażackie nowej generacji z tekstronicznym systemem monitorowania parametrów fizjologicznych” nr umowy WKP_1/1.4.4/1/2005/4/4/238/2006/U, - wykonawca
 • Projekt badawczy KBN 3688/B/T02/2009/36 „Opracowanie metody wyznaczania zależnych od temperatury parametrów termalnych włókienniczych materiałów inteligentnych” - kierownik

 

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

 • Wielokrotne nagrody Rektora Politechniki Łódzkiej za działalność naukową, dydaktyczną i społeczną (1986-2002)
 • Złoty medal „Światowa Wystawa Wynalazków Naukowych i Przemysłowych Innowacji BRUSSELS-EUREKA w Brukseli” – 2000 r.
 • „Elektretowe włókniny igłowane” – nagroda zespołowa
  Srebrny medal „II Międzynarodowa Wystawa Wynalazków Innowacje w Gdańsku” – 2000 r. za „Elektretowe włókniny igłowane” – nagroda zespołowa
 • Srebrny medal „Międzynarodowa Wystawa Wynalazków w Warszawie” – 2008r. za „Ubranie strażackie nowej generacji z tekstronicznym systemem monitorowania parametrów fizjologicznych” nr umowy WKP_1/1.4.4/1/2005/4/4/238/2006/U – nagroda zespołowa
 • Wyróżnienie statutką ŁÓDZKIE EUREKA – 2008 r. za “Ubranie strażackie nowej generacji z tekstronicznym systemem monitorowania parametrów fizjologicznych” – nagroda zespołowa
 • Nagroda I stopnia w ogólnopolskim Konkursie Poprawy warunków pracy 2009 r. za “Ubranie strażackie z systemem monitorowania parametrów fizjologicznych” – nagroda zespołowa
Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl