logo PŁ
logo wydziału

Paulina Król

mgr inż. Paulina Król
doktorant
 
e-mail: paulina.krol@p.lodz.pl
telefon: +48 42 6313332
nr pokoju: 33
Ogłoszenia
Publikacje
Powrót...

Monografie, książki oraz rozdziały w monografiach i książkach:

1) M. Boguń, P. Król, G. Szparaga, M. Puchalski, Technologia włókien z kopoliestrów alifatycznych i ich kompozycji metodą roztworu na mokro, Biodegradowalne wyroby włókniste. Biogratex, pp. 73-87, ISBN 978-83-7283-639-7, Łódź, 2014

Artykuły w czasopismach o zasięgu międzynarodowym:

1) A. Fraczek-Szczypta, S. Rabiej, G. Szparaga, E. Pabjanczyk-Wlazlo, P. Krol, M. Brzezinska, S. Blazewicz, M. Bogun, “The structure and properties of the carbon non-wovens modified with bioactive nanoceramics for medical applications”, Materials Science and Engineering: C, doi:10.1016/j.msec.2015.03.021, online 19.03.2015

2) E. Pabjańczyk-Wlazło, P. Król, “Electrospinning as a versatile method in the engineering of micro and nanofibers”, Mała Wielka Nauka. Mikro, nano i co dalej? Łódź, 4-5.12.2014, ISBN 978-83-7283-643-4 - publikacja pokonferencyjna

3) P. Król, E. Pabjańczyk-Wlazło, M. Chrzanowski, I. Krucińska, G. Szparaga, M. Boguń, „Hyaluronic acid-derived fibrous materials prepared by electrospinning”, Engineering of Biomaterials, 2014, Vol. 17, Nr 128-129, pp. 26-28, ISSN: 1429-7248 - publikacja pokonferencyjna

4) E. Pabjańczyk-Wlazło, G. Szparaga, P. Król, E. Skrzetuska, S. Rabiej, K. Wojtasik, M. Sieradzka, M. Boguń, "Sodium alginate fibers containing nanosilver", Advances in Polymer Technology, DOI: 10.1002/adv.21450, published online: 30.2014

5) M. Boguń, G. Szparaga, P. Król, T. Mikołajczyk, S. Rabiej, “Calcium alginate fibres containing metallic nanoadditives”, Journal of Applied Polymer Science, Vol.131, Issue 9, 2014

6) E. Menaszek, G. Szparaga, P. Król, E. Stodolak-Zych, M. Boguń, “In vitro biocompatibility study of biodegradable hybrid composites based on polylactide nanofibres and calcium alginate nanocomposite fibres”, Engineering of Biomaterials, 2013, Vol. 16, Nr 122-123, pp. 69-70, ISSN: 1429-7248- publikacja pokonferencyjna

7) I. Krucińska, M. Boguń, O. Chrzanowska, M. Chrzanowski, P. Król, “Research concerning fabrication of fibrous osteoconductive PLGA/HAp nanocomposite material using the method of electrospinning from polymer solution”, Autex Research Journal, Vol. 13, Issue 3, pp. 57 – 66, 2013

8) T. Mikołajczyk, P. Król, M. Boguń, I. Krucińska, O. Mazalewska, M. Chrzanowski, G. Szparaga, S. Rabiej, “Biodegradable fibrous materials based on copolymers of lactic acid obtained by wet spinning”, Fibres & Textiles in Eastern Europe, Vol. 21, No 3(99), pp. 36-41, 2013

9) Z. Draczyński. M. Boguń, S. Rabiej, T. Mikołajczyk, G. Szparaga, P. Król, “New Generation Butyric-Acetate Copolymer of Chitin (BOC) Fibres with Ceramic HAp and TCP Nanoadditives for the Manufacture of Fibrous Composite Materials”, Fibers and Polymers, 14, (2013), 1107-1117

10) Z. Draczyński, M. Boguń, T. Mikołajczyk, G. Szparaga, P. Król, “The influence of forming conditions on the properties of the fibres made of chitin butyryl-acetic copolyester for medical applications”, Journal of Applied Polymer Science, Vol. 127, Issue 5, pp. 3569-3577, 2013 

11) M. Brzezińska, P. Król, M. Boguń, „Modified precursor polyacrylonitryle fibres for medical applications”, Engineering of Biomaterials, 2012, Vol. 15, Nr 116-117, pp.100-103, ISSN: 1429-7248 - publikacja pokonferencyjna

12) T. Mikołajczyk, M. Boguń, S. Rabiej, P. Król, “Zinc alginate fibres with silica (SiO2) nanoadditive”, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2010, Vol. 18, No. 6 (83), pp. 39-44, ISSN: 1230-3666

13) G. Szparaga, P. Król, M. Boguń, „Polyacrylonitryle precursor fibres containing bioglass”, Engineering of Biomaterials, 2010, Vol. 13, Nr 99-101, pp. 121, ISSN: 1429-7248 - publikacja pokonferencyjna

Referaty i postery na konferencjach o zasięgu międzynarodowym:

1) P. Król, M. Boguń, G. Szparaga, T. Mikołajczyk, „Poly(L-DL-lactic acid) (PLDLA) and poly(lactic acid-co-glycolide) (PGLA) in wet spinning technology of fibers forming”, MedTex2015- International Conference on Medical Textiles and Healthcare Products, Łódź, Poland, 13-15.05.2015r. (referat)

2) P. Król, E. Pabjańczyk-Wlazło, M. Chrzanowski, I. Krucińska, M. Puchalski, G. Szparaga, M. Boguń, „Hyaluronic acid-derived fibrous materials prepared by electrospinning”, EPNOE Course “Polysaccharides for health and well-being”, Wageningen, Holandia, 21-22.01.2015, (poster)

3) P. Król, E. Pabjańczyk-Wlazło, M. Chrzanowski, I. Krucińska, G. Szparaga, M. Boguń, „Hyaluronic acid-derived fibrous materials prepared by electrospinning”, Conference on Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, Rytro, Polska, 9-12.10.2014r. (prezentacja oraz poster)

4) P. Król, M. Boguń, G. Szparaga, T. Mikołajczyk, „Simulated biodegradation of novel wet spun PGLA fibres”, 14th AUTEX World Textile Conference, 26 - 28. 05.2014, Bursa, Turcja (poster)

5) E. Menaszek, G. Szparaga, P. Krol, E. Stodolak-Zych, M. Bogun, „In vitro biocompatibility study of biodegradable hybrid composites based on polylactide nanofibres and calcium alginate nanocomposite fibres”, Conference on Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, Rytro, Polska, 10-14.10.2013r. (poster)

6) M. Boguń, I. Krucińska, T. Mikołajczyk, M. Błażewicz, S. Rabiej, E. Stodolak-Zych, A. Komisarczyk, M. Chrzanowski, T. Czajkowski, P. Król, G. Szparaga, "Nanocomposite alginate fibres as components of composite materials for medicine", Nano and Advanced Materials Workshop and Fair NAMF 2013, Warszawa, Polska, 2013 (poster)

7) Z. Draczyński, M. Boguń, I. Krucińska, P. Król, G. Szparaga, D. Ciechańska, "The Biodegradable Polymer-fiber Composite Made from Polylactide Fibres and Polyelectrolyte", Composites Week@Leuven and TEXCOMP-11 Conference, Leuven, Belgia, 2013

8) P. Król, M. Boguń, Z. Draczyński, G. Szparaga, I. Krucińska, T. Mikołajczyk, „Nanocomposite alginate foams and composite porous scaffolds”, 3rd Summer Symposium on Nanomaterials and their application to Biology and Medicine, NanoBioMedical Centre, Poznań, 16-19.06.2013r. (poster)

9) P. Król, M. Boguń, T. Mikołajczyk., I. Krucińska., G. Szparaga, “Wet Spinning Novel Technology of PLA and PGLA Biodegradable Fibres”, International Conference on Medical Textiles and Healthcare Products MedTex13, Raleigh, North Carolina, USA, 13-15.05.2013r. (referat)

10) M. Boguń, P. Król, G. Szparaga, I. Krucińska, T. Mikołajczyk , M. Chrzanowski, A. Komisarczyk, O. Chrzanowska, “Composite fibrous materials for use in bone tissue engineering”, International Conference on Medical Textiles and Healthcare Products MedTex13, Raleigh, North Carolina, USA, 13-15.05.2013r. (poster)

11) Z. Darczyński., M. Boguń, I. Krucińska, P. Król., G. Szparaga., L. Herczyńska, “Biodegradable fibrous composites manufactured by electrodeposition of polyelectrolytes”, International Conference on Medical Textiles and Healthcare Products MedTex13, Raleigh, North Carolina, USA, 13-15.05.2013r. (poster)

12) M. Brzezińska, P. Król, M. Boguń, „Modified precursor polyacrylonitryle fibres for medical applications”, Conference on Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, Rytro, Polska, 11-14.10.2012r. (poster)

13) M. Boguń, P. Król, G. Szparaga, “Rheological properties of spinning solutions of copolymer of L-lactide with glycolide in methylene chloride", Nanomaterials for Biomedical Technologies 2012, Frankfurt nad Menem, Niemcy, 06-07.03.2012r (poster)

14) M. Boguń, Z. Draczyński, P. Król, "Chitin butyryl-acetic copolyester fibres containing hydroxyapatite for medical applications", Conference on Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, Rytro, Polska, 13-16.10.2011r. (poster)

15) M. Boguń, Z. Draczyński, G. Szparaga, P. Król, "Chityn butyrate acetate copolyester fibres containing tricalcium phoshate (TCP) nanoadditive", BEPS 2011 BioEnviromental Polymer Society, Wiedeń, Austria, 28-30.09.2011r. (poster)

16) P. Król, M. Boguń, G. Szparaga, M. Kopeć, "Effect of quantity and type of ceramic nanoadditives on the structure and properties of alginate fibres", Szkoła Letnia - Summer School: Biocompatybility of nanopracticles, Warszawa, 03-06.07.2011r. (poster)

17) M. Boguń, G. Szparaga, P. Król, "Nanocomposite polyacrylonitryle fibres containing bioglass and carbon fibres obtained on their basis", International Conference on Fibrous Products in Medical and Health Care FiberMED 11, Tampere, Finlandia, 28-30.06.2011r. (poster)

18) M. Boguń, P. Król, "Biodegradable fibres from the PLA and PGLA obtained with the wet solution forming method for applications in the regenerative medicine", International Conference on Fibrous Products in Medical and Health Care FiberMED 11, Tampere, Finlandia, 28-30.06.2011r. (poster)

19) G. Szparaga, P. Król, M. Boguń, "Precurcor PAN fibres containing bioglass", Conference on Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, Rytro, Polska, 14-17.10.2010r. (poster)

20) M. Boguń, G. Szparaga, P. Król, "Zinc alginate and calcium alginate nanocomposite fibres for application in regenerative medicine", International Symposium on BioPolymers 2010 (ISBP 2010), Stuttgart, Niemcy, 03-07.10.2010r. (poster) 

Referaty i postery na konferencjach o zasięgu krajowym:

1) E. Pabjańczyk-Wlazło, P. Król, „Stare, Ale Jare - Czyli Electrospinning W Inżynierii Mikro i Nanowłókien”, Mała Wielka Nauka, Mikro, nano ….i co dalej?, Łódź, 4-5.12.2014 (poster)

2) Z. Darczyński, M. Boguń, P. Król, G. Szparaga, „Nanokompozytowe włókna z kpoliestru maślanowo-octanowego chityny - Nanocomposite fibres made from butyryl-acetyl chitin copolyester”, XVIII Sympozjum „KOMPOZYTY 2014 – Teoria i praktyka”, Poraj, 23-25.04.2014r. (referat)

3) M. Boguń, G. Szparaga, P. Król, M. Brzezińska, „Kompozytowe włókna alginianowe do zastosowań medycznych i technicznych - Nanocomposite alginate fibres for medical and technical applications”, XVIII Sympozjum „KOMPOZYTY 2014 – Teoria i praktyka”, Poraj, 23-25.04.2014r. (referat)

4) Z. Draczyński, M. Boguń, P. Król,  G Szparaga, „Kompozyty polimerowo-włókniste z włóknami z kopoliestru butyrylo-acetylowego chityny”, Konferencja INNOVATEX, Łódź, 17-18.10.2013r. (referat)

5) M. Boguń, I. Krucińska, T. Mikołajczyk, Z. Draczyński, P. Król, G. Szparaga, „Innowacyjne układy warstwowe do zastosowań w medycynie regeneracyjnej”, Konferencja INNOVATEX, Łódź, 17-18.10.2013r. (referat)

6) M. Boguń, S. Rabiej, G. Szparaga, P. Król, M. Brzezińska, "Analiza wpływu modyfikacji włókien poliakrylonitrylowych nanododatkami ceramicznymi na ich strukturę i właściwości", Modyfikacja polimerów MODPOL 2013, Kudowa Zdrój, Polska, 18-20.09.2013

7) P. Król, G. Szparaga, M. Boguń, T. Mikołajczyk, „Wet spinning novel technology of PLA and PGLA biodegradable fibres”, XVI Scientific Conference: XV Konferencja Naukowa Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ, Łódź, 12.04.2013r. (referat)

8) P. Król, M. Boguń, „Biodegradowalne materiały  włókiennicze i polimery do zastosowań medycznych", XXVIII Seminarium Polskich Kolorystów "Tendencje rozwojowe technologii wykańczalniczych tekstyliów - rok po ITM-ie 2011, Szczyrk, 26-28.09.2012r. (referat)

9) P. Król, M. Boguń, „Wet-spun poly(lactic acid) fibres", XV Scientific Conference: XV Konferencja Naukowa Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ, Łódź, 30.03.2012r. (referat oraz poster)

10) P. Król, M. Boguń, "Włókna alginianowe zawierające układ dwóch nanododtaków", IV Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2010, Poznań, 28.06-02.07.2010r. (poster)

Patenty/Zgłoszenia patentowe:

1) M. Boguń, G. Szparaga, T. Mikołajczyk, P. Król, I. Krucińska, M. Chrzanowski, A. Frączek-Szczypta, M. Błażewicz, E. Stodolak-Zych, „Patent, Polska, nr P 403864, Sposób wytwarzania kompoztytu z włókien węglowych modyfikowanych nanodatkami ceramicznymi”, Politechnika Łódzka wraz z AGH Kraków, Zgłoszenie patentowe wniesione 13.05.2013r., Uzyskanie patentu na wynalazek 16.12.2014r.

2) Krucińska, M. Boguń, Z. Draczyński, G. Szparaga, T. Mikołajczyk, P. Król, „Patent, Polska, nr P 403534, Sposób wytwarzania wysokoporowatej pianki, przeznaczonej zwłaszcza do celów medycznych”, Politechnika Łódzka, Zgłoszenie patentowe, Polska wniesione 15.04.2013r., Uzyskanie patentu na wynalazek 02.04.2015r.

3) Z. Draczyński, M. Boguń, I. Krucińska, P. Król, G. Szparaga, L. Herczyńska, „Zgłoszenie patentowe, Polska, nr PL400936-A1, Sposób wytwarzania biodegradowalnego kompozytu polimerowo-włóknistego o powierzchni o charakterze hydrofilowym”, Politechnika Łódzka, 27.09.2012r., Polska

4) M. Boguń, I. Krucińska, P. Król, G. Szparaga, T. Mikołajczyk, P. Dobrzyński, M. Kowalczuk, J. Kasperczyk, M. Pastusiak, A. Smoła, G. Szparaga, „Patent, Polska, nr PL399819-A1, Sposób wytwarzania włókien o rozmiarach mikrometrycznych i podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych z poli(kwasu mlekowego) oraz jego kopolimerów metodą z roztworu na mokro”, Politechnika Łódzka, Zgłoszenie patentowe wniesione 05.07.2013r., Uzyskanie patentu na wynalazek 25.11.2014

Certyfikaty:

1) „Komercjalizacja wyników prac badawczych” MARIFA Zarządzanie Własnością Intelektualną (Wrocław, Polska) - PROJEKT SKILLS FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ FNP, Poznań, 27 – 29.05.2015r.

2) XXIII Ogólnopolskie Seminarium „Postęp w Chemii, Fizyce i Technologii Polimerów” Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź, 21.05.2015r.

3) “Project Management in Research - Zarządzanie projektami badawczymi” Vitae (Cambridge, UK) - PROJEKT SKILLS FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ FNP, Poznań, 23- 24.02.2015r.

4) “Research Team Management - Zarządzanie zespołem naukowym”,  HFP Consulting (Heidelberg Germany) - PROJEKT SKILLS FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ FNP, Warszawa, 09-10.02.2015r.

5) EPNOE Course “Polysaccharides for health and well-being”, Wageningen, Holandia, 21-22.01.2015r.

6) XIV seminarium w cyklu „BADANIA NAUKOWE – Ocena czasopism naukowych. Indeksowanie i rozwój periodyków”, Centrum Promocji Informatyki – CPI, Warszawa, 22.10.2014r.

7) Szkolenie „XII Szkoła Sterylizacji i Mikrobiologicznej Dekontaminacji Radiacyjnej”, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa, 17-18.10.2013r.

8) Warsztaty-konferencja “3rd Summer Symposium on Nanomaterials and their application to Biology and Medicine”, NanoBioMedical Centre oraz Wydział Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań, 16-19.06.2013r.

9) Szkolenie z zakresu obsługi drukarki 3D-BFB 3000 Touch oraz oprogramowania AXON” nr Z23/BFB/2012, CAD-MECH Sp. z o.o., Łódź, 19.12.2012r

10) Warsztaty-konferencja "Nowe trendy w toksykologii. Nanocząstki i nanomateriały", Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego oraz Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź, 28-30.05.2012r.

11) Certyfikat z języka angielskiego TELC B2 - 84,17%, 19.03.2012r.

12) Szkoła letnia - Summer School: Biocompatibility of Nanopartickles, Akademia Górniczo-Hutnicza (Kraków), Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN (Warszawa), Pharmidex Pharmaceutical Services Ltd (Londyn), University of Brighton (Brighton), Warszawa, 07.2011

13) Certyfikat „Konferencja podsumowująca projekt WIEDZA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ szkolenia dla doktorantów, studentów i absolwentów z województwa łódzkiego” Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych, Łódź, 18.06.2010r

14) Szkoła Analizy Termicznej SAT'10, Katedra Chemii Nieorganicznej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH Kraków, Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej oraz Stowarzyszenie Naukowe im. St. Staszica, Zakopane, 25-28.04.2010r.

Nagrody:

1) Nagroda zespołowa „ŁÓDZKIE EUREKA” za 2014 rok za „Innowacyjne rozwiązania materiałowe dla medycyny regeneracyjnej”, 20.04.2015r., Łódź

2) Wyróżnienie za poster „Stare, Ale Jare - Czyli Electrospinning W Inżynierii Mikro i Nanowłókien”, Mała Wielka Nauka, Mikro, nano ….i co dalej?, Łódź, 4-5.12.2014 (poster)

3) Srebrny medal na 12 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków ARCA za projekt „Innowacyjne materiały dla medycyny regeneracyjnej”, Zagrzeb, Chorwacja, 15 – 18.10.2014r.

4) Dyplom uznania Rady Głównej Instytutów Badawczych za zdobycie srebrnego medalu na 12. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków ARCA w Zagrzebiu, a także za promocję osiągnięć naukowych i działań przynoszących rozgłos i renomę polskim jednostkom naukowym, Warszawa, 27.01.2015r.

5) Wyróżnienie za prezentację oraz poster w sesji młodych naukowców „Hyaluronic acid-derived fibrous materials prepared by electrospinning”, Conference on Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, Rytro, Polska, 9-12.10.2014r.

6) Wyróżnienie w konkursie „Innowacja jest kobietą” Fundacji Kobiety Nauki, 05.03.2014r., Kraków

7) Nagroda za wystąpienie i prezentację wyników badań w formie referatu “Wet Spinning Novel Technology of PLA and PGLA Biodegradable Fibres”, International Conference on Medical Textiles and Healthcare Products MedTex13, Raleigh, North Carolina, USA, 13-15.05.2013r.

8) Nagroda za poster “Biodegradable fibrous composites manufactured by electrodeposition of polyelectrolytes”, International Conference on Medical Textiles and Healthcare Products MedTex13, Raleigh, North Carolina, USA, 13-15.05.2013r.

9) Wyróżnienie za zajęcie I miejsca w dziedzinie Chemicznej Technologii Włókienniczej za prezentację wyników badań w formie referatu „Wet spinning novel technology of PLA and PGLA biodegradable fibres”, XVI Scientific Conference: XV Konferencja Naukowa Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ, Łódź, 12.04.2013r.

Udział w realizacji projektów badawczych:

1) Grant wewnętrzny „Budowa stanowiska i ocena makroskopowej struktury włókien” finansowany z Funduszu Młodych Naukowców na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej, lata realizacji 12.06.2014r. – 31.12.2014r., charakter udziału w projekcie – kierownik

2) Grant wewnętrzny nr 10/2013 „Budowa stanowiska do przeprowadzania procesu degradacji materiałów włóknistych oraz polimerowych w mediach wodnych” finansowany z Funduszu Młodych Naukowców na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej, lata realizacji 01.07.2013-31.12.2013, charakter udziału w projekcie – kierownik

3) Projekt badawczy własny nr 2012/07/B/ST8/03378 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki pt. ”Biodegradowalne, hybrydowe struktury z kwasu hialuronowego otrzymane metodą elektroprzędzenia zawierające aktywne modyfikatory”, lata realizacji 2013-2016, charakter udziału w projekcie – wykonawca

4) Projekt badawczy własny nr 2012/05/B/ST8/00249 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki pt. ”Włókna alginianowe modyfikowane nanostrukturami węgla jako prekursor do otrzymywania włóknistych materiałów węglowych”, lata realizacji 2013-2016, charakter udziału w projekcie – wykonawca

5) Projekt kluczowy "Biodegradowalne wyroby włókniste" - "BIOGRATEX"-POIG.01.03.01-00-007/08-05, lata realizacji 2008-2013, charakter udziału w projekcie – wykonawca

6) Projekt badawczy własny nr N508625840 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki pt.”Otrzymywanie włóknistych materiałów kompozytowych na bazie modyfikowanych ceramicznymi nanododatkami włókien z kopolimeru glikolidu z L-laktydem oraz polialkoholu winylowego”, lata realizacji 2011-2014, charakter udziału w projekcie – wykonawca

7) Projekt rozwojowy nr NR08-0032-10/2010 finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pt. "Wytwarzanie biodegradowalnych, hybrydowych kompozytów na bazie nanowłókien laktydowych i alginianowych włókien nanokompozytowych do zastosowań medycznych", lata realizacji 2010-2013, charakter udziału w projekcie – wykonawca

Dodatkowe:

1) Praca w Dziale Redakcyjnym czasopisma naukowego Autex Research Journal jako asystent administracyjny - od 07.2012r., jako zastępca Redaktor Naczelnej - od 11.2014r.

2) Udział w 7th International Conference Nanostructured Polymers and Nanocomposites, Praga, Czechy 24-27.04.2012r.

3) Ukończenie studiów podyplomowych "Biomateriały - materiały dla medycyny" na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, w Katedrze Biomateriałów Akademii Górniczo-Hutniczej AGH Kraków, 2011r.

Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl