logo PŁ
logo wydziału

Anna Błasińska

dr hab. inż. Anna Błasińska

adiunkt


 
e-mail: anna.blasinska@p.lodz.pl
telefon: +48 042 631-33-79
nr pokoju: 162
Ogłoszenia
Publikacje
Powrót...

Miejsce urodzenia: Łódź (Polska)

Wykształcenie:
średnie – III Liceum Ogólnokształcące im. T.Kościuszki w Łodzi
wyższe – Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki Fizyki i Chemii
mgr chemii
uzupełniające – Politechnika Łódzka, Studium Doktoranckie na Wydziale
Inżynierii i Marketingu Tekstyliów
doktor nauk technicznych

Zainteresowania naukowo badawcze

  • bioaktywne opatrunki
  • interaktywne materiały medyczne polimerowe i włókninowe
    środki wiążące w technologii włóknin
  • podstawy technologii włóknin
  • wybrane zagadnienia z metrologii (polimerów oraz włókienniczej)

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 w jęz. polskim – wynikające z programów studiów
w jęz. angielskim - dla studentów uczelni zagranicznych
odbywających staże naukowe w Politechnice Łódzkiej,
w ramach międzynarodowych projektów wymiany studenckiej.

Charakterystyka zawodowa

Miejsce urodzenia: Łódź (Polska)

Wykształcenie:
średnie – III Liceum Ogólnokształcące im. T.Kościuszki w Łodzi
wyższe – Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki Fizyki i Chemii
mgr chemii
uzupełniające – Politechnika Łódzka, Studium Doktoranckie na Wydziale
Inżynierii i Marketingu Tekstyliów
doktor nauk technicznych

 Dorobek naukowy

1. A.Błasińska, L.Szosland, I.Krucińska: “Metronidazole loaded microspheres and membranes of dibutyrylchitin: preparation and drug release determination” in Medical Textiles and Biomaterials for Healthcare ed. by Professor S.C.Anand, Professor J.K.Kennedy, Dr M.Miraftab, Dr S.Rajendran, Woodhead Publishing Limited, 2006
2. A.Błasińska, I.Trębska, I.Krucińska, L.Szosland „Preliminary assessment of sorption capabilieties of nonwoven dressing materials”, in Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives ed. by H.Struszczyk, Łódź-Poland, pp. 169-177, 2003
3. A.Blasinska, I.Krucinska, M.Chrzanowski, S.Domaradzka–Nicinska: „Manufacturing biomaterials from nanometer-size fibres of dibutyrylchitin using electrospinning method” in Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives ed. by H.Struszczyk, Łódź-Poland, pp.63-75, 2004
4. A.Błasińska: “Dibutyrylchitin, the manufacturing of micro- and nano-structures” in Advances in Chitin Science” eds. by H.Struszczyk, A.Domard, M.G.Peter, H.Pospieszny, Institute of Plant Protection- Poznań, Poland, vol. VIII, pp. 225-230, 2005
5. A.Chilarski, L.Szosland, I.Krucińska, A.Błasińska, R.Cisło: „Non-wovens made from dibutyrylchitin as novel dressing materials accelerating wound healing” in Advances in Chitin Science” eds. by H.Struszczyk, A.Domard, M.G.Peter, H.Pospieszny, Institute of Plant Protection- Poznań, Poland, vol. VIII, pp. 185-192, 2005
6. A.Błasińska, L.Szosland: "Accumulation of drugs in dibutyrylchitin porous fibres” in Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives ed. by M.M.Jaworska, Łódź-Poland, pp. 145-151, 2006
7. A. Błasińska, T. Kun: „Influence of dibutyrylchitin on histamine release from mast cells” Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives ed. by M.M.Jaworska, Łódź-Poland, pp. 95-106, 2008
8. A.Błasińska, S.Połowiński, R.Jantas: “The Study of Template Polymerization Kinetics of Multimethacrylates”, Polymer International, 42, 436, (1997)
9. M.Gazicki, J.Tyczkowski, H.Szymanowski, M.J.Potrzebowski, A.Błasińska, W.Fallmann: “Powder Products in the Process of Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition from Tetraethylgermanium”, Journal of Chemical Vapor Deposition, vol.2, No 4, 269, (1994)
10. M.Gazicki, A.Błasińska, R.Ledzion, R.Mazurczyk, B.Uznański: „An FTIR Investigation of Structual Bonding in Thin Films Deposited from Tetramethylgermanium in a Parallel Plate Radio Frequency Glow Discharge”, Journal of Wide Bandgap Materials, vol.7, No 3, 1-17, (2000)
11. A.Blasińska, I.Krucinska, M.Chrzanowski: „Dibutyrylchitin Nonwoven Biomaterials Manufactured Using Electrospinning Method”, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 12, 4(48), p.51-55, 2004
12. Błasińska A., Mikołajczyk T.: “Wet Spinning o Dibutyrylchitin Fibres from Ethanol Solution”, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 13, 6(54), p.36-40, 2005
13. A. Chilarski, L. Szosland, I. Krucińska, P. Kiekens, A. Błasińska, G. Schoukens, R. Cisło, J. Szumilewicz, „Novel dressing materials accelerating wound healing made from dibutyrylchitin”, Fibres &Textiles in Eastern Europe, 2007, Vol. IV, str. 77-81
14. A.Błasińska, J.Drobnik: “Effects of non-woven mats of di-O-butyrylchitin and related polymers on the process of wound healing”, Biomacromolecules, 3, Vol. 9, pp. 776-782, 2008
15. S.Połowiński, R.Jantas, A.Błasińska, “ Structural and Kinetic Effects in Template Polymerization”, Proceedings of World Polymer Congress-37th International Symposium on Macromolecules; Gold Coast – Australia, 12-17 07. 1998 ; p. 656
16. A.Komisarczyk, A.Błasińska, I.Krucińska: “Physiological properties of nonvowens raw materials for producing wound dressings and medical fabrics”,5th International Conference TEXSCI’03 –Textile Science 2003, Liberec - Czech Republic, June 16-18, 2003
17. I.Krucińska, A.Błasińska, A.Komisarczyk: „Плоские изделия из дибутырылхитина и хитина и их свойства”, VII Meждyнapoднaя Koнфeрeнця „Coвpeмнныe пeрспективы в исследовании хитина и хитозана” i II cъезд Рoccийcкого хитинового oбщества, Cанкт-Петербург- Россия, 15-19 cентября 2003,
18. I.Krucińska, A.Błasińska, M.Chrzanowski, A.Komisarczyk, L.Szosland „Novel nonwoven biomaterials produced directly from dibutyrylchitin solution” 10th International Conference, STRUTEX 2003-Structure and Structural Mechanics of Textile Fabrics, Liberec–Czech Republic, 8-9 December 2003
19. A.Błasińska, T.Mikolajczyk, I.Krucińska, A.Komisarczyk: “Investigations on manufacturing of porous fibres made from dibutyrylchitin; Rheological properties of spinning solutions in ethanol and N-methylpyrrolidone” in Book of Proceedings of the 2th International Textile, Clothing & Design Conference, Dubrownik-Croatia, October 3-6th , 2004,
20. A.Błasińska, I.Krucińska, M.Chrzanowski: ”Dibutyrylchitin nonwoven biomaterials manufactured using electrospinning method” Proceedings of the World Textile Conference, Roubaix-France, June 22-24th, 2004
21. S.Błoński, A.Błasińska, T.Kowalewski: „Electrospinning of liquid jets” in ICTAM 04 Abstracts Book and CD-ROM Proceedings of the 21st International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, August 15-21, Warsaw-Poland, 2004
22. A.Błasińska, T.Mikolajczyk, I.Krucińska, A.Komisarczyk: “Investigations on manufacturing of porous fibres made from dibutyrylchitin; Rheological properties of spinning solutions in ethanol and N-methylpyrrolidone” in Book of Proceedings of the 2th International Textile, Clothing & Design Conference, Dubrownik-Croatia, October 3-6th , 2004,
23. P.Kiekens, L.Szosland, I.Krucinska, G.Schoukens, A.Blasinska, A. Chilarski, E.Kornobis, Novel Dibutyrylchitin Dressing Materials Stimulating Wound Healing; 11/6/2006-14/6/2006, USA, NC State University, Autex 2006 - NC State University - Conference Proceedings 2006
24. A.Błasińska „Polimeryzacja matrycowa multimonomerów”, Polimery, 43, 422-426, 1998
25. A.Komisarczyk, A.Błasińska, I.Krucińska: Nowe rozwiązania pakietów tekstylnych zapewniających wysoki komfort użytkowania odzieży. Przegląd Włókienniczy, No 2, 14-18, (2002)
26. Krucińska I, Błasińska A, Komisarczyk A, Chrzanowski M, Szosland L. „Nowe materiały włókninowe wytwarzane bezpośrednio z roztworu dibutyrylochityny”, Przegląd Włókienniczy 11, str. 3-5, 2003
27. A.Chilarski, L.Szosland., I.Krucińska, A.Błasińska, R.Cisło: „Zastosowanie pochodnych chityny w postaci opatrunku biologicznego w leczeniu termicznych i mechanicznych obrażeń powłok”, Rocznik Dziecięcej Chirurgii Urazowej, 8, XXXII, 59-62, 2004
28. M.Szymonowicz, D.Paluch, L.Solski, S.Pielka, A.Błasińska, I.Krucińska, L.Szosland: „Ocena wpływu materiałów z dibutyrylochityny na aktywację układu krzepnięcia”, Engineering of Biomaterials, 38-42, VII, 123-126, 2004
29. A.Błasińska, E.Wenerska: Wykorzystanie Zjawiska Przemiany Fazowej dla Komfortu Fizjologicznego Człowieka, III Konferencja Energia-Ekologia-Etyka, 17-19 maja 2006, Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego Nr 8, str.21-31
30. A.Błasińska, B.Żywicka: „Wpływ stopnia hydrolizy dibutyrylochityny na reakcję miejscową po implantacji”, rozdział w Monografii Międzynarodowej Sieci Naukowej TEXMEDECO NET ( w druku)
31. A.Błasińska, S.Połowiński, R.Jantas: “The study of template polymerization kinetics of multiacrylate”, Proceedings of International Polymer Seminar Gliwice95, Wojciech Świętosławski Foundation for the Promotion of Science in Poland, Gliwice 1996, Materiały konferencyjne str 49
32. A.Błasińska: “Polimeryzacja matrycowa multimonomerów”, Zjazd Naukowy PTChm i SI i TPCH, Gdańsk 22-26 września 1997, Materiały konferencyjne S-12,P-4
33. A.Błasińska, S.Połowiński, J.Bednarek, A.Płonka “Kinetyka rekombinacji rodników w fotopolimeryzacji matrycowej multimonomerów”. XI zjazd PTBR, Siedlce 15-17.04. 1998, Materiały konferencyjne str. 54
34. A.Błasińska “Kinetyka polimeryzacji multimonomerów”, Konferencja Naukowa Wydziału Włókienniczego Politechniki Łódzkiej, 6-7.03. 1998, Materiały konferencyjne str. 9-12
35. T.Skwarski, K.Grzebieniak, A.Błasińska, S.Seliga, P.Borowicz “Wytwarzanie nośników włóknistych zawierających enzym, przeznaczonych do modyfikacji penicylin”, I Konferencja -Nośniki Polimerowe Substancji Biologicznie Czynnych o Kontrolowanym Działaniu - z okazji 40-Lecia Politechniki Łódzkiej, Łódź 16-17 kwietnia 1985
36. A.Błasińska, S.Połowiński, R.Jantas: "Kinetyka polimeryzacji multimetakrylanu badana metodą dylatometryczną", Gliwickie Seminarium Polimerowe 95, A-7, 21 września, 1995
37. A.Błasińska: “Polimeryzacja matrycowa multimonomerów”, Zjazd Naukowy PTChm i SI i TPCH, Gdańsk 22-26 września 1997
38. A.Błasińska, S.Połowiński, J.Bednarek, A.Płonka “Kinetyka rekombinacji rodników w fotopolimeryzacji matrycowej multimonomerów”. XI zjazd PTBR, Siedlce 15-17 04. 1998
39. A.Błasińska “Kinetyka polimeryzacji multimonomerów”, Konferencja Naukowa Wydziału Włókienniczego , P.Ł. 6-7 03. 1998 ; Materiały str. 9-12
40. I.Krucińska, R.Cisło, A.Błasińska, J.Bilska, A.Komisarczyk, B.Pilas: „Włókniny wspomagające zdrowie człowieka”-Nowe opatrunki z chityny i jej pochodnych, II Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi, 24-25 kwietnia 2002
41. A.Błasińska, I.Krucińska, A.Komisarczyk, M.Chrzanowski, L.Szosland: „Nowe biomateriały włókninowe wytwarzane bezpośrednio z roztworu dibutyrylochityny” Konferencja Reginalna Nauka dla Gospodarki, Łódź, 16-17 października 2003
42. A.Błasińska, A.Witaszczyk: Embroidery Technology as a Method of Creating Medical Textiles, IX Scientific Conference of Faculty of Engineering and Marketing of Textiles, Łódź, Poland, March 2006, p.1-4
43. A.Błasińska: „Do rany przyłóż”, VI Festiwal Nauki Techniki i Sztuki, 20-26 kwietnia 2006,Łódź.
44. A.Błasińska, B.Żywicka: „Wpływ stopnia hydrolizy dibutyrylochityny na reakcję miejscową po implantacji”, Konferencja Miedzynarodowej Sieci Naukowej TEXMEDECO NET, Spała, październik 2008

 

Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl