logo PŁ
logo wydziału
1 / 3
Materiałoznawstwo
2 / 3
Towaroznawstwo
3 / 3
Innowacje produktowe

nawigatorStrona główna > Pracownicy > Profesorowie >

Eulalia Magdalena Gliścińska

dr hab. inż. Eulalia Magdalena Gliścińska
prof. uczelni

 
e-mail: klata@p.lodz.pl
telefon: +48 42 631 33 79
nr pokoju: 164
Ogłoszenia
Publikacje
Powrót...

.

Zainteresowania naukowo badawcze

Jej praca naukowa związana jest z tematyką kompozytów termoplastycznych, materiałów filtracyjno-sorpcyjnych, nanowłókien funkcyjnych.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Z zakresu wzornictwa wyrobów nietkanych, metrologii, towaroznawstwa i materiałoznawstwa włókienniczego, kompozytów włóknistych.

 

Realizowane projekty badawcze:

1. Projekt badawczy KBN Nr 3T09B15910 \"Badania nad otrzymywaniem przędz hybrydowych włókna wzmacniające/włókna termoplastyczne oraz ich wykorzystanie do wytwarzania kompozytów\", wykonawca, 1998

2. Projekt badawczy \"Młody badacz\", nr 7 T08E 025 18, „Badania interfazy pomiędzy włóknem a osnową polimerową w kompozytach wytworzonych z przędz hybrydowych\", kierownik projektu, 2001

3. „Projektowanie przędz hybrydowych przeznaczonych do wytwarzania kompozytów”, nr 2/3/2003 BW, badania własne - rozwój naukowy młodej kadry oraz rozwój nowych kierunków kształcenia, Katedra Metrologii Włókienniczej PŁ, (KBN)

4. Projekt badawczy „Grant promotorski”, nr 7 T08E 025 21, „Projektowanie przędz hybrydowych w układzie włókna szklane/włókna termoplastyczne przeznaczonych do wytwarzania kompozytów”, główny wykonawca, 2003

5. Projekt badawczy KBN nr 3 T08E 082 27 „Wytwarzanie nanowłóknistych biomateriałów z pochodnych chityny, przy zastosowaniu elektroprzędzenia”, wykonawca, 2006

6. Projekt w ramach sektorowego programu operacyjnego wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 Priorytet 1: Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu
Działanie 1.4: Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką Poddziałanie 1.4.4: Projekty celowe realizowane przez Centra Zaawansowanych Technologii
Numer projektu celowego WKP_1/1.4.4/1/2005/11/11/576
 „Nowa generacja materiałów filtracyjnych z udziałem nanowłókien i modyfikatorów”, wykonawca, 2008

7. Projekt badawczy rozwojowy, nr R08 031 01 „Materiały z aktywnych włókien i nanowłókien węglowych”, wykonawca, 2009

8. Projekt badawczy-własny „Innowacyjne struktury i technologie dzianych preform 3D do kompozytów”, wykonawca, od 2009

9. Projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie1.1.2.   Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych
Projekt nr POIG 01.01.02-10-123/09
„Zastosowanie biomasy do wytwarzania polimerowych materiałów przyjaznych środowisku”, wykonawca, od 2010

    Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
    ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl