logo PŁ
logo wydziału

Marek Idzik

Doc. dr inż. Marek Idzik

 
e-mail: marek.idzik@p.lodz.pl
telefon: +42 631-33-39
nr pokoju: 33
Ogłoszenia
Publikacje
Powrót...

Zainteresowania naukowo badawcze

 • inżynieria procesów przędzalniczych
 • automatyzacja technologii przędzalniczych
 • modelowanie i projektowanie przędz
 • liny i taśmy tekstylne
 • kierunki rozwoju tekstyliów

Zakres obowiązków

 • Członek Senatu PŁ
 • Członek Senackiej Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich
 • Członek Senackiej Podkomisji ds. Studiów Podyplomowych
 • Członek Rady Wydziału
 • Członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia
 • Kierownik ds. Jakości Kształcenia w Katedrze Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
 • Koordynator Wspomagający Systemu Zarządzania Jakością dla Kolegium Towaroznawstwa
 • Koordynator Wydziałowy ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Pełnomocnik Dyrektora Kolegium Towaroznawstwa ds. Studenckich Praktyk Semestralnych
 • Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
 • Członek Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Kolegium Towaroznawstwa
 • Promocja Katedry, Wydziału i Kolegium Towaroznawstwa

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Budowa i własności przędz
 • Budowa i technologia przędz
 • Wybrane zagadnienia z przędzalnictwa
 • Liny i taśmy tekstylne
 • Wzornictwo nitek 
 • Projektowanie tekstyliów
 • Projektowanie tekstyliów technicznych
 • Projektowanie wyrobów liniowych
 • Organizacja i projektowanie włókienniczych procesów przemysłowych
 • Podstawy włóknin
 • Budowa i własności włóknin
 • Aspekty wzornicze w technologiach nitek
 • Projektowanie włóknin
 • Modelowanie włóknin
 • Humanoekologia w procesach wytwarzania tekstyliów
 • Metody i techniki badań materiałów
 • Podstawy towaroznawstwa tekstyliów
 • Prace przejściowe
 • Prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie
Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl