logo PŁ
logo wydziału

Publikacje

Wykaz autorów:  A B C D F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U v W Z Ż
Wyszukiwanie artykułów lub autorów: 

Monografie, książki oraz rozdziały w monografiach i książkach o zasięgu międzynarodowym:

 • Połowiński Stefan, „Interpolymer Complexes obtained by Template Polymerization“, chapter 6 w Hydrogen-Bonded Interpolymer omplexes: Formaton, Structure and Applications, Ed. V. V. Khutoryanskiy University of Reading, UK and G. Staikos University of Patras, Greece, World Scientific, 2009, 155-172
 • Jackowski Tadeusz, Frydrych I., „Scientific Elaboration of Monograf:: Natural Fibres – Their Attractiveness in Multi-Directional Applications“, monograph- Gdynia 2009, 10th International Cotton Conference, Gdynia, September 3-4, 2009, ISBN 978-83-916006-5-8, 183 s. ; 23,5 cm

Monografie, książki oraz rozdziały w monografiach i książkach o zasięgu krajowym:

 • Malinowska-Olszowy Monika, „Mechanizmy działania korporacji transnarodowych w przemyśle tekstylno-odzieżowym“,  red.,Monika Malinowska-Olszowy.: „Etyczne dylematy na rynku tekstylno-odzieżowym”; Wydawnictwo Adam Marszałek; Toruń 2009; ISBN 978-83 7611-536-8, s. 150-161
 • dr hab. Koszewska Małgorzata, „Społeczna odpowiedzialność biznesu z zachowania nabywcze konsumentów – rynek tekstylno-odzieżowy“,  red., Monika Malinowskaj-Olszowy.: „Etyczne dylematy na rynku tekstylno-odzieżowym”; Wydawnictwo Adam Marszałek; Toruń 2009; stron 270, ISBN 978-83-7611-536-8, s. 150-161
 • dr inż. Czajkowski Tomasz, „Wybrane etyczne aspekty prowadzenia biznesu elektronicznego“, red., Monika Malinowska-Olszowy.: „Etyczne dylematy na rynku tekstylno-odzieżowym”; Wydawnictwo Adam Marszałek; Toruń 2009; ISBN 978-83-7611-536-8, s. 92-98
 • Więcek T., dr inż. Konecki Włodzimierz, „Wyznaczanie dynamicznego modułu Younga dla włókien tekstylnych metodą dyfrakcyjną“, 2009 rok, XLI Międzyuczelniana Konferencja Metrologów, Gdańsk 31.08-02.09.2009 materiały pokonferencyjne w formie monografii „metrologia dziś i jutro, Politechnika Gdańska, rozdz. 6, str. 337-346, ISBN 83-911669-5-3

Artykuły w czasopismach o zasięgu międzynarodowym:

 • Krucińska Izabella, Cenzig F., Gliścińska Eulalia Magdalena, Chrzanowski Michał, Göktepe F., „Comparative Analysis of Various Electrospinning Methods of Nanofibre Formation“, Fibres &Textiles in Eastern Europe, 2009 rok, Vol. 17, nr 1 (72), s. 13-19 Lista filadelfijska
 • Lipp-Symonowicz Barbara, Sztajnowski Sławomir, Kardas I., „Comparison of the Effect of PET Fibres Surface Modification Using Enzymes and Chemical Substances with Respect to Changes in Mechanical PropertiesComparison of the Effect of PET Fibres Surface Modification Using Enzymes and Chemical Substances with Respec“, Fibres &Textiles in Eastern Europe, 2009 rok, Vol. 17, nr 4 (75), s. 93-97, Lista filadelfijska
 • Idzik Marek, „Computer Analysis Distribution of the Yarn Linear Density from Open End Spinning Machine“, Autex Research Journal, December 2009
 • Brzeziński S., Kowalczyk D., Połowiński Stefan, „Deposition of Polimer Complex Nano-Layers onto Polyesters Fabrics Activated with Corona Discharges“, Fibres &Textiles in Easten Europe, 17 (2009) no 1 (72), 87-90 Lista filadelfijska
 • Urbaniak-Domagała Wiesława, Krucińska Izabella, Wrzosek Henryk, „Deposition of Polypyrrole Insulating Layer on Copper Monofilaments Using low Temperature Plasma Technique” , Materials Technology“, Materials Technology, 2009 rok, vol. 24(1), str. 24-28, Lista filadelfijska 
 • Prof. dr hab Wysokińska Zofia, „Economic Analysis of the Modern Textiles & Clothing Market within the Process of Final Completion of the ACT/WTO Agreement“, Fibres and Textiles in Eastern Europe, January/March 2009, Vol. 17, No. 1(72), pp. 7-12; ISNN 1230-3666 Lista filadelfijska
 • Brzeziński S., Połowiński Stefan, Kowalczyk D., Malinowska G., „Effect of the Corona Discharge Treatment of the Surface Strenght and Performance Properties of Synthetic Fibre Textiles“, Fibres &Textiles in Easten Europe, 17 (2009) no 5 (76), 62-68 Lista filadelfijska
 • Stawski Dawid, Bellmann C., „Electrokinetic properties of polypropylene textile fabrics containing deposited layers of polyelectrolytes“, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 354 (2009) 191-194 Lista filadelfijska
 • Krucińska Izabella, Komisarczyk Agnieszka, Chrzanowski Michał, Gliścińska Eulalia Magdalena, Wrzosek Henryk, „Electrostatic Field in Electrospinning With a Multicapillary Head – Modeling and Experiment“, Fibres &Textiles in Eastern Europe, 2009 rok, Vol. 17, nr 3 (74), s. 38-34, Lista filadelfijska
 • Krucińska Izabella, Gliścińska Eulalia Magdalena, Mäder E., Häßler R., „Evaluation of the Influence of Glass Fibre Distribution in Polyamide Matrix During the Consolidation Process on the Mechanical Properties of GF/PA6 Composites“, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2009 rok, Vol. 17, nr 1 (72), s. 81-86, Lista filadelfijska
 • Bendkowska W., Wrzosek Henryk, „Experimental Study of the Thermoregulating Properties of Nonwovens Treated with Microencapsulated PCM“, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2009 rok, Vol. 17, nr 5 (76), s. 87-91 Lista filadelfijska
 • Wojtasz-Pająk A., dr inż. Szumilewicz Joanna, „Heterogenous deacetylation of chitin degraded with hydrogen peroxide in e microwave field“, periodyk Progress on chemistry and application of chitin and its derivatives, vol XIV, 2009 str 15-24; www.ptchit.lodz.pl/Periodyk_pl.htm
 • Lipp-Symonowicz Barbara, Sztajnowski Sławomir, Bieniek A., „Infulence of the Structures of Polyamide 6 Fibres on their Ageing Dunder Intensiva Insolation Conditions“, Materials Technology, 2009 rok, vol. 24(1), str. 24-28, Lista filadelfijska
 • Stawski Dawid, Jantas Roman, „Kinetic studies on the addition of dipropylamine to glucose acrylate“, React. Kinet. Catal. Lett; 97 (2009) 7-12 Lista filadelfijska
 • Cybulska M., Jędraszek-Bomba A., Kuberski S., Wrzosek Henryk, „Methods of Chemical and Physicochemical Analysis in the Identification of Archaeological and Historical Textiles“, Fibres &Textiles in Eastern Europe, 2009 rok, Vol. 16 nr 5 (70), s. 67-73 Lista filadelfijska
 • Michalak Marina, Kazakevicius V., mgr inż. Bilska Jadwiga, Krucińska Izabella, Brazos R., „Novel Approach to Rextile Desing for Barriers against Electromagnetic Radiation“, International Journal of Matgerials & Product Technology, vol. 36, Nos 1/2/3/4, str. 166-175 Lista filadelfijska
 • Draczyński Zbigniew, Korkuna O., Stawski Dawid, „Sorption of heavy metals ions on honeybee chitosan“, Polish Journal of Applied Chemistry, Vol. 53 (2009) no 1, 123-127
 • Michalak Marina, Kazakevicius V., Dudzińska S., Krucińska Izabella, Brazos R., „Split – Ring Embroidered Textile Design for Barriers Against Microwave Radiation“, Fibres &Textiles in Eastern Europe, 2009 rok, Vol. 17, nr 1 (72), s. 66-70
 • Puszkarz Adam, Wasiak M., Uznański P., Sovak P., Moneta M., „Structural properties and Mössbauer spectroscopy of Finemet® doped with Ge“, Vacuum 83 S245–S248 (2009)
 • Tszydel M., Sztajnowski Sławomir, Michalak Marina, Wrzosek Henryk, Kowalska Stanisława, Krucińska Izabella, Lipp-Symonowicz Barbara, „Structure and Physical and Chemical Properties of Fibres from the Fifth Larval Instar of Addis-Flies of the Hydropsyche Angustipennis (Insects, Trichoptera)“, Fibres &Textiles in Eastern Europe, 2009 rok, Vol. 17, nr 6 (76), s. 13-17 Lista filadelfijska
 • Jantas Roman, Draczyński Zbigniew, „Studies on the free-radical addition of thiols to multiacrylate” Polish Journal of Applied Chemistry“, Polish Journal of Applied Chemistry, Vol. 53 (2009) no 1, 31-36
 • Jantas Roman, Herczyńska Lucyna, „Synthesis, characterization and properties of methacrylated sucrose“, Polish Journal of Applied Chemistry, Vol. 53 (2009) no3, 215-222
 • Stawski Dawid, „The effect of sample weight in thermogravimetric analysis of low viscosity polypropylene in air atmosphere“, Polumer Testing 28 (2009) 223-225 Lista filadelfijska

Artykuły w czasopismach o zasięgu krajowym:

 • Brzeziński S., Połowiński Stefan, Lenkiewicz M., Kowalczyk D., Malinowska G., Lutomirski S., „Optymalizacja właściwości użytkowych wyrobów z włókien syntetycznych w wyniku ich modyfikacji wyładowaniami koronowymi. Cz. I“, Przegląd –WOS 9(2009), 36-40
 • Przybył Krystyna, Łuczak A., „Włókna naturalne w nowoczesnej inżynierii i wzornictwie tekstyliów“, Przegląd Włókienniczy - W.O.S. 2009 r Nr 10. s.25-29

 • Brzeziński S., Żenkiewicz M., Połowiński Stefan, Kowalczyk D., Karbowiak I., Lutomirski S., Malinowska G., „Zastosowanie wyładowań koronowych do modyfikowania warstwy wierzchniej włókienniczych materiałów poliestrowych“, Polimery, 54 (2009) no 2, 552-558
 • Brzeziński S., Żenkiewicz M., Połowiński Stefan, Kowalczyk D., Karbowiak I., Lutomirski S., Malinowska G., „Zastosowanie wyładowań koronowych do modyfikowania warstwy wierzchniej włókienniczych materiałów polimerowych – analiza problemu, konstrukcja urządzeń i badania wstępne“, Polimery, 54 (2009) no 6, 421-429

Referaty i postery na konferencjach o zasięgu międzynarodowym:

 • Jackowski Tadeusz, Cyniak D., Czekalski Jerzy, „Analysis of Cotton and Woolen Yarns Subjected to the Thermal Stabilisation Process: Natural Fibres – Their Attractiveness in Multi-Directional Applications“, 10th International Cotton Conference Gdynia, 2009, s. 110-115
 • Idzik Marek, „Analysis of Possibilities of Making Yarns with Cotton System in a Shortened Technological Process: Natural Fibres – Their Attractiveness in Multi-Directional Applications“, 10th International Cotton Conference Gdynia, 2009, s. 116-122.
 • Jańczyk R., Stawski Dawid, Draczyński Zbigniew, „Antibacterial finishing of textiles surfaces“, IMTEX 2009. X International Scientific Conference. Łódź, September 15-16, 2009. Proceedings. s 143-145
 • Krucińska Izabella, Gliścińska Eulalia Magdalena, Babeł K., „Carbon Nanofibres. Preliminary Investigations Into Carbon Nanofibres Manufacturing“, XII Scientific Conference of Faculty of Material Technologies and Textile Desing, 2009 rok, 06 marca, str. 3-16, materiały pokonferencyjne
 • Jańczyk R., Kluka A., Kossowski Z., Przybył Krystyna, „Comprimation of a Stream of Cotton Fibres in the Drawing Mechanism of a Polish Ring Spinning Machine“, pp 104-109, (6 stron)
 • Krucińska Izabella, Komisarczyk Agnieszka, Surma Beata, Chrzanowski Michał, Gliścińska Eulalia Magdalena, „Electro-Spun Smart and Multifunctional Nonwovens Textiles“, Workshop on Progress in Bio- and Nanotechnology, 12-14. 02. 2009, Technical University of Lodz, Poland, materiały pokonferencyjne
 • Urbaniak-Domagała Wiesława, Krawentek Iwona, „Electrostatic Field Assist in the Formation of Composite“, 2009 rok, AUTEX, 26-28 maja Cesme-Izmir Turcja
 • Niewiadomska Iwona, Przybył Krystyna, „Forming electrocondactives yarns from staple fibers“, X International Conference IMTEX 2009
 • Krucińska Izabella, Korycki R., dr inż. Strzembosz Wiktor, Komisarczyk Agnieszka, „Influence of Different Parameters on Description of Moisture Transport Through Textile Materials“, 2009 rok, Autex 2009, 26-28 Maj 2009, Izmir, Turcja, Book of Abstracts ISBN 978-975 483-787-2, materiały konferencyjne
 • Krucińska Izabella, dr inż. Strzembosz Wiktor, Komisarczyk Agnieszka, „Influence of Different Parameters on Description of Moisture Transport Through Textile Materials“, Workshop IMTEX 2009
 • Rutkowski Jacek, „Testing of Quality Parameters of Cotton Yarns Joined with the Knotless Method during Rewinding: Natural Fibres – Their Attractiveness in Multi-Directional Applications“, X International Cotton Conference Gdynia, 2009, s. 123-129
 • Niewiadomska Iwona, Przybył Krystyna, „The comarision of lineał and flat propertties of textile products, manufactured from staple electroconductive fibers“, 16th International Conference STRUTEX – Structure and Structural Mechanics of Textiles, Czech Republic – Liberec, December 2009, s.152
 • Połowiński Stefan, Stawski Dawid, „The Properties of Polypropylene Textile Fabrics Containing Deposited Layers of Polyelectrolytes” w Frontiers in polymer science, International Symposium Celebrating the 50th Anniversary of the Journal polymer“, 7-9 June 2009 Congress Centrum Mainz, Germany [P2-181]
 • Stawski Dawid, Halacheva S., Połowiński Stefan, Price G., „The Thermogravimetric Effect of Poly9ethylene imane)/Poly(2-ethyl-2-oxazoline) Based Graft Polymers Nanomodification of Polypropylene Textiles“,  

  10th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis joint with 2nd Czech-Hungarian-Polish-Slovakian Thermoanalytical Conference 30 August – 3 September 2009 Zakopane, Poland II-C-3  

 • Herczyńska Lucyna, Jantas Roman, Stawski Dawid, „Thermal Analysis of Water States in Poly(2-hydroxyethyl methacrylate) Hydrogels with Various Amounts of Methacrylated Sucrose as New Crosslinker“, 10th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis joint with 2nd Czech-Hungarian-Polish-Slovakian Thermoanalytical Conference 30 August – 3 September 2009 Zakopane, Poland II-P-12
 • Stawski Dawid, Połowiński Stefan, „Thermal Properties of Polypropylene Textiles after Polyelectrolyte Nanomodification”, w Frontiers in polymer science, International Symposium Celebrating the 50th Anniversary of the Journal polymer“, 7-9 June 2009 Congress Centrum Mainz, Germany [P2-183]
 • Łuczak A., Przybył Krystyna, „Wacław Sierakowski – Humanist, Entrepreneur and Philanthropist in the Enlightenment Epoque –as the Further Stage of the Polish Textile Industry History“, X International Conference IMTEX 2009, AUTEX Association if Universities for Textiles, Faculty of Marerial Technologies and Technical Design of Technical, Lodz, Poland, 15th – 16th September 2009, s.166, 29,7 cm, ISBN 978-83-929372-0-3 pp 163-168

Referaty i postery na konferencjach o zasięgu krajowym:

 • dr hab. Koszewska Małgorzata, „Aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu w obszarze tekstyliów ochronnych“, Konferencja Naukowo-Techniczna InnovaTex 2009 ; 01-02.06.2009 Łódź, s. 115 122, ISBN 978-83-911012-8-5
 • Machnowski Waldemar, Perkowski J., Wrzosek Henryk, „Badania wpływu promieniowania jonizującego stosowanego w konserwacji tkanin zabytkowych na wybrane włókna naturalne“, V Konferencja Naukowa - Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych, Łódź, 7-9 września 2009 r., Materiały Konferencyjne; ISBN 978-83-927962-4-6
 • dr inż. Czajkowski Tomasz, „Main models of electronic commerce with respect to the textile and clothing sector“, XII Scientific Conference of the Faculty of Material Technologies and Textile Design 2009 (06.03.2009) K413/2009 s.1-4

Patenty:

 • dr inż. Strzembosz Wiktor, Krucińska Izabella, Waszczak W., „Sposób i aparat do sporządzania charakterystyki użytkowej płaskiego wyrobu włókienniczego“, 2009 rok, P-368219
 • Krucińska Izabella, Urbaniak-Domagała Wiesława, Skrzetuska Ewa, Nossent K., „Sposób wytwarzania materiału hybrydowego o właściwościach bakteriostatycznych i antystatycznych oraz zastosowanie tego materiału“, Zgłoszenie Patentowe P-389642, 2009
Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl