logo PŁ
logo wydziału

Publikacje

Wykaz autorów:  A B C D F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U v W Z Ż
Wyszukiwanie artykułów lub autorów: 

Monografie, książki oraz rozdziały w monografiach i książkach o zasięgu międzynarodowym:

 • Krucińska Izabella, „Misja Nauk Chemicznych, pod red. Bogdana Marcińca, rozdział: Nowoczesne włókna chemiczne“, str. 213-224, wyd. Wydawnictwo Nauka i Innowacje.

Monografie, książki oraz rozdziały w monografiach i książkach o zasięgu krajowym:

 • Kułak A., „Badania włókien i tekstyliów w aspekcie ich właściwości alergennych” (The investigation of fibres and textiles in the aspect of allergic properties)“, Zeszyty Naukowe PŁ, Nr 1092/2011, Włókiennictwo, z. Nr 67, s. 37-65
 • dr hab. Koszewska Małgorzata, „Normy i standardy w obszarze CSR, jako istotny czynnik determinujący zachowania nabywcze konsumentów“, Społeczna odpowiedzialność biznesu – pespektywy i kierunki rozwoju, red: Karaszewski R., Karwacka M., Paluszek A., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, ISBN 978-83–231-2684-3, s.193-223
 • Malinowska-Olszowy Monika, „Ochrona własności przemysłowej a etyka biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem działalności przedsiębiorstw na rynku odzieżowym“, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – Perspektywy i Kierunki Rozwoju pod redakcją R. Karaszewski, M. Karwacka, A. Paluszek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, s. 281-302

Artykuły w czasopismach o zasięgu międzynarodowym:

 • Krucińska Izabella, Chrzanowski Michał, „Analysis of the Tension Course of Polyester Monofilaments Characterized by a Variable Cross-Section Field“, Textile Research Journal published online 12 September 2011 DOI: 10.1177/0040517511418556 http://trj.sagepub.com/ Lista filadelfijska
 • Mazalewska Olga, Struszczyk Marcin, Chrzanowski Michał, Krucińska Izabella, „Application of Electrospinning for Vascular Graft Performance – Preliminary Results“,   FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2011, Vol. 19, No. 4 (87) pp. 46-52. Lista filadelfijska
 • Połowiński Stefan, dr inż. Szumilewicz Joanna, Stawski Dawid, „Application of Polyaniline for the Modification of Polylactide Fibres“, Fibres & Textiles in Eastern Europe 19, No. 4 (87) pp. 119-123 (2011), http://www.fibtex.lodz.pl/article552.html, IF=0.628  Lista filadelfijska
 • dr inż. Czajkowski Tomasz, „Comparative Analysis of the Recent Financial Crisis, Impact on the Retail Electronic Commerce in the European Union in the USA and in Poland“, Comparative Economic Research Central and Eastern Europe, Vol. 14, Number 2/2011, p. 61-78
 • Stawski Dawid, Halacheva S., Bellmann C., Simon F., Połowiński Stefan, Price G., „Deposition of poly(ethylene imine)/poly(2-ethyl-2-oxazoline) based comb-branched polymers onto polypropylene nonwoven using the layer-by-layer technique. Selected properties of the modified Materials“, Journal of Adhesion Science and Technology – 25, 1481-1495 (2011), http://brill.publisher.ingentaconnect.com/content/vsp/ast/2011/00000025/00000013;jsessionid=3c4s1na63aeau.alexandra, IF=1.175            Lista filadelfijska
 • dr inż. Czajkowski Tomasz, „Electronic Commerce and Business in the Polish Textile and Clothing Sector“, FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2011, Vol. 19, No. 2 (85) pp.7-9. Lista filadelfijska
 • Malinowska-Olszowy Monika, „Functioning of the clothing networks on the global markets – comparative analysis“, Comparative Economic Research Central and Easter Europe, Volume 14, No. 3/2011, Wydawnictwo Uniwerytet Łódzki
 • Idzik Marek, „Influence of the Elimination of Drawing Frames on Rotor Yarn Quality“, Fibres & Textiles in Eastern Europe 2011, Vol. 19, No. 4(87), s. 65-69. Lista filadelfijska
 • Mikołajczyk T., Rabiej S., Boguń Maciej, Szparaga Grzegorz, Draczyński Zbigniew, „Nanocomposite polyvinyl alcohol fibers for medical applications.“,   Journal of Applied Polymer Science Volume 120, Issue 2, 2011, Pages 1234-1244, IF=1.203      Lista filadelfijska
 • Lipp-Symonowicz Barbara, Sztajnowski Sławomir, Wojciechowska Dorota, „New Commercial Fibres Called ‘Bamboo Fibres’ – Their Structure and Properties“, Fibres and Textiles in Eastern Europe, 2011, Vol. 19, Nr 1 (84), pp. 18-23. ISSN 1230-3666 Lista filadelfijska
 • Sobecki Paweł P., Pabin-Szafko Barbara, dr inż. Szumilewicz Joanna, „Physicochemical characteristics of chitin-polyester systems in dependence on their composition“, Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives, Volume XVI, 2011, pp 23-30; http://www.ptchit.lodz.pl/pliki/PTChit_(trxp2d8e2r2d11io).pdf
 • Jantas Roman, Herczyńska Lucyna, Potakowska J., „Preparation and cross-linking properties of methacrylated sucrose“,

  Polymer Bulletin 67, 1865-1874 (2011), IF=1.215 Lista filadelfijska

 • Urbaniak-Domagała Wiesława, „Pretreatment of polypropylene films for following technological processes, part 2: The use of low temperature plasma method“, Journal of Applied Polymer Science, vol.122, 4, 2529–2541, 15 November 2011 Lista filadelfijska
 • Urbaniak-Domagała Wiesława, „Pretreatment of polypropylene films for the creation of thin polymer layers, part 1: The use of chemical, electrochemical, and UV methods“, Journal of Applied Polymer Science, vol.122, 3,  2071–2080, 5 November 2011 Lista filadelfijska
 • Kotlińska A., Lipp-Symonowicz Barbara, „Research on the Enzymatic Treatment of Wool Fibres and Changes in Selected Properties of Wool“, Fibres and Textiles in Eastern Europe, 2011, Vol. 19, Nr 3 (86), pp. 88-93. Lista filadelfijska
 • dr hab. Koszewska Małgorzata, „Social and Eco-labelling of Textile and Clothing Goods as a Means of Communication and Product Differentiation“, Fibres and Textiles in Eastern Europe , 4 (87) / 2011, pages 20–26.   Lista filadelfijska
 • Draczyński Zbigniew, „Synthesis and solubility properties of chitin acetate/butyrate copolymers.“,

  Journal of Applied Polymer Science, Volume 122, Issue 1, 2011, Pages 175-182, IF=1.203 Lista filadelfijska

 • Rutkowski Jacek, „Tenacity of Cotton Yarns Joined During the Rewinding Process“, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2011, Vol. 19, No 1(84), pages 34–36 Lista filadelfijska
 • dr hab. Koszewska Małgorzata, „The Ecological and Ethical Consumption Development Prospects in Poland Compared with the Western European Countries“, Comparative Economic Research, Volume 14, Number 2 / 2011, Versita, Warsaw, pp. 101-123
 • Krucińska Izabella, Komisarczyk Agnieszka, Paluch Danuta, Szymonowicz Maria, Żywicka Bogusława, Pielka Stanisław, „The impact of the dibutyrylchitin molar mass on the bioactive properties of dressings used to treat soft tissue wounds“, (JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART B-APPLIED BIOMATERIALS) J Biomed Mater Res Part B 2011:00B:000–000., Online ISSN: 1552-4981, Article first published online: 24 NOV 2011, DOI: 10.1002/jbm.b.31895, IF 2.22 Lista filadelfijska
 • Kardas I., Lipp-Symonowicz Barbara, Sztajnowski Sławomir, „The Influence of Enzymatic Treatment on the Surface Modification of PET Fibres“, Journal of Applied Polymer Science, Vol. 119, 3117-3126 (2011). Lista filadelfijska
 • Krucińska Izabella, Skrzetuska Ewa, Urbaniak-Domagała Wiesława, „The Use of Carbon Nanotubes in Textile Printing“, Journal of Applied Polymer Science, Vol 121, pp 483-490, 2011 Lista filadelfijska
 • Struszczyk Marcin, Gutowska A., Kowalski K., Kopias K., Pałys B., Komisarczyk Agnieszka, Krucińska Izabella, „Ultra-Light Knitted Structures for Application in Urologinecology and General Surgery – Optimisation of Structure in the Aspect of Physical Parameters“, FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2011, Vol. 19, No. 5 (88) pp. 92-98. Lista filadelfijska
 • Stawski Dawid, Połowiński Stefan, „ydrophilic Properties of Polypropylene Nonwovens after Polyelectrolyte Layers Deposition“, Vlákna a Textil – 18, 16-23 (1)2011

Artykuły w czasopismach o zasięgu krajowym:

 • Malinowska-Olszowy Monika, Wnuk D., „Analiza polskiego rynku bielizny ze szczególnym uwzględnieniem województwa łódzkiego, cz. I“, Przegląd Włókienniczy, 2/2011
 • Malinowska-Olszowy Monika, Wnuk D., „Analiza polskiego rynku bielizny ze szczególnym uwzględnieniem województwa łódzkiego, cz. II“, Przegląd Włókienniczy, 3/2011
 • Idzik Marek, „Analiza rdzeniowości przędz elastomerowych“, Przegląd Włókienniczy 2011 nr 2, s. 33-35.
 • Kubsz Iwona, „Nowoczesne materiały o specjalnych właściwościach elektroprzewodzących wytwarzane metodami PVD“, Przegląd Włókienniczy nr 7-8/2011, s.44-48
 • Felczak Mariusz, Michalak Marina, Więcek B., „Wyznaczanie przewodności cieplnej materiałów tekstylnych przy użyciu termowizji“, Pomiary Automatyka Kontrola, vol. 57, nr 10/2011, str. 1223-1226

Referaty i postery na konferencjach o zasięgu międzynarodowym:

 • Krucińska Izabella, Komisarczyk Agnieszka, Drobnik J., Stodolak E., Błażewicz M., Boguń Maciej, Mikołajczyk T., „Application of dibutyrylchitin as a raw material for a scaffold production“, Polymers for Advanced Technologies  October 2-5, 2011 Lodz, Poland, L-18, str. 34.
 • Komisarczyk Agnieszka, Chrzanowski Michał, Sykurska U., Krucińska Izabella, Puchalski Michał, Sztajnowski Sławomir, „Application of semi – melted polymer technology for manufacture of medical textile products“, Eupoc2011 – Biobased Polymers and Related Biomaterials, Gargnano (I), 29 May –  3 June 2011
 • Boguń Maciej, Draczyński Zbigniew, Szparaga Grzegorz, Król Paulina, „CHITIN BUTYRATE ACETATE COPOLYESTER FIBRES CONTAINING TRICALCIUM PHOSPHATE (TCP) NANOADDITIVE“, 19th Annual Bioenvironmental Polymer Society (BEPS) Meeting, Vienna, September the 28th-30th 2011
 • Boguń Maciej, Draczyński Zbigniew, Król Paulina, „Chitin butyryl-acetic copolyester fibres containing hydroxyapatite for medical applications“, XXI Conference Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, Rytro2011
 • Stawski Dawid, Połowiński Stefan, Christy A., Bellmann C., „Deposition of Polyaniline Layers on Polypropylene Nonwoven“, Polymers on the Odra River, Opole 2011, str. 50
 • Draczyński Zbigniew, „Fibers Made of Butyrate-Acetate Chitin Copolyesters as Potential Materials for Medical Applications“, Advances in Chitin Sciences, Vol XI, Euchis’11, strona 71
 • Stawski Dawid, „Influence of Sample Weight of Polyolefins on the Thermogravimetric Properties in Air Atmosphere“, 1st Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry, Craiova 2011
 • Sulak K., Twarowska-Schmidt K., Krucińska Izabella, Puchalski Michał, Jarzębowski J., „Investgation in the manufacture of biodergadable fibrous products from poly (alctide acid)“, Polymers for Advances Technologies 2011, Łódź, 2-5 września 2011r., P-56, str. 72
 • Mazalewska Olga, Struszczyk Marcin, Chrzanowski Michał, Krucińska Izabella, „Melt electrospinning as a method for vascular prosthesis design“, EUPOC2001 – Biobased Polymers and Related Biomaterials, Gargnano, 29.05-3.06.2011
 • Boguń Maciej, Krucińska Izabella, Chrzanowski Michał, Mazalewska Olga, Puchalski Michał, Komisarczyk Agnieszka, „Microfibres and nanofibres for medical application“, XXI Conference Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, Rytro2011
 • Stawski Dawid, dr inż. Szumilewicz Joanna, „Monitoring of modification of polypropylene non-woven by means of external reflectance FTIR method“, CONFERENCE PROCEEDINGS of XI International Conference IMTEX’2011, 7- 8 November 2011 -Lodz, Poland; pp 65-70, ISBN: 978-83-60604-91-5, str. 182, 25cm
 • Stawski Dawid, dr inż. Szumilewicz Joanna, „Monitoring of Modification of Polypropylene Non-woven by means of External Reflectance FTIR Method“, XI International Conference IMTEX, Łódź 2011
 • Jantas Roman, Herczyńska Lucyna, Potakowska J., „Preparation and properties of poly(glycidyl methacrylate) beads crosslinked with multimonomers“, Polymers on the Odra River, Opole 6-7.07. 2011, poz. 3, str.23.
 • dr hab. Koszewska Małgorzata, „Social and Eco-Labeling of Textile and Clothing Goods- Understanding and Perceptions among Polish Consumers“, Book of Proceedings 11th World textile Conference, AUTEX 2011, s. 411-416
 • Krucińska Izabella, Surma Beata, Chrzanowski Michał, Skrzetuska Ewa, Puchalski Michał, „Study on Sensing Properties of Melt-blown PLA/MWNT Non-woven Fabric“, Polymers for Advances Technologies 2011, Łódź, 2-5 września 2011 r. L-24, str. 36.
 • Kostanek Krzysztof, Struszczyk Marcin, Urbaniak-Domagała Wiesława, Krucińska Izabella, „SURFACE MODIFICATION OF THE IMPLANTABLE KNITTED STRUCTURES FOR POTENTIAL APPLICATION IN LAPAROSCOPIC HERNIA TREATMENTS“, FiberMed11 28-30 June 2011, Tampere, Finland 
 • Jantas Roman, Draczyński Zbigniew, Stawski Dawid, „Synthesis, Characterization and Study of Controlled Release of Sodium Salicylate from the Poly(vinyl alcohol)-salicylic acid Adduct“, Polymers on the Odra River, Opole 2011
 • Krucińska Izabella, Puchalski Michał, Chrzanowski Michał, „The Investigations of Polylactide Films Dedicated for the Manufacture Biodegradable Packaging“, Gardnano, Włochy, 29 maja – 3 czerwca 2011 r.
 • Wąs-Gubała J., Machnowski Waldemar, „The Raman spectroscopy as a method for analysis of dyed textile fibres“, XI International Conference IMTEX’2011, 7-8 November 2011, Lodz, Poland, CONFERENCE PROCEEDINGS ISBN: 978-83-60604-91-5
 • Stawski Dawid, „Thermal Effect of Polymer Layers Deposition on Different Textile Materials“, 1st Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry, Craiova 2011
 • Struszczyk Marcin, Komisarczyk Agnieszka, Krucińska Izabella, Kowalski K., Kopias K., „ULTRA-LIGHT KNITTED STRUCTURES FOR APPLICATION IN UROLOGINECOLOGY AND GENERAL SURGERY – OPTIMIZATION OF STRUCTURE“, FiberMed11 28-30 June 2011, Tampere, Finland
 • Struszczyk Marcin, Komisarczyk Agnieszka, Krucińska Izabella, Kowalski K., Kopias K., „Ultra-light knitted structures for application in urologinecology and general surgery – optimization of structure“, FiberMed11 28-30 June 2011, Tampere, Finland

Referaty i postery na konferencjach o zasięgu krajowym:

 • Mazalewska Olga, Struszczyk Marcin, Chrzanowski Michał, Krucińska Izabella, „Low diameter vascular grafts designed by melt electrospinning and melt-blown techniques,“,  XIV Scientific Conference of Faculty of Material Technologies and Textile Design 2011. Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, 15.04.2011,K48
 • Herczyńska Lucyna, Jantas Roman, „Macromolecular cross-linking agents in the preparation of poly(glycidyl methacrylate) beads“, XIV Conference of Faculty of Material Technologies and Textile Design, Łódź 2011
 • Niewiadomska Iwona, „Model of Electroconductive yarn“, XIV Scientific Conference of Faculty of Material Technologies and Textile Design 2011, Łódź
 • Kubsz Iwona, Urbaniak-Domagała Wiesława, Krucińska Izabella, „Modern elektro-conducvtive textiles produced by the method of physical vapour deposition (PVD)“, XIV Scientific Conference of Faculty of Material Technologies and Textiles Design 2011, K48. str. 1-4,  materiały konferencyjne
 • Wojciechowska Dorota, Lipp-Symonowicz Barbara, Krucińska Izabella, „Natural Antibacterial Agents for Application in Fibres“, IX Scientific Conference of Materials Technology and Textile Design Faculty, Łódź, 2011
 • Krucińska Izabella, Komisarczyk Agnieszka, „Nowe laboratorium oceny właściwości biofizycznych tekstyliów w Politechnice Łódzkiej – wynik realizacji projektu Clo-2In-Tex“, Targi "Szwalnia 2011. Tylko dla profesjonalistów", Łódź
 • Draczyński Zbigniew, „Preparation and Some Properties of nano-TCP/Chitin Esters Composites“, Materiały konferencyjne z XIV Scientific Conference Faculty of Material Technologies and Textile Design,  11 April 2011,  K-42, s. 7-8.
 • Skrzetuska Ewa, Krucińska Izabella, Urbaniak-Domagała Wiesława, „Prototypes of Textile sensors made by printing technique“, XIV Scientific Conference of Faculty of Material Technologies and Textile Design 2011
 • Stawski Dawid, „The Changes in Hydrophilic Properties of Polypropylene Textiles after Polyelectrolyte Layers Deposition“, XIV Conference of Faculty of Material Technologies and Textile Design, Łódź 2011
 • Felczak Mariusz, Michalak Marina, Więcek B., „Wyznaczanie przewodności cieplnej materiałów tekstylnych przy użyciu termowizji“, IX Konferencja Krajowa Termografia i Termometria w Podczerwieni TTP 2011, 19 – 21 październik 2011, Ustroń-Jaszowiec, str. 155 - 156

Patenty:

 • Michalak Marina, „Patent, Nr P-385164, nt.: Elektroniczny przewodnik pomiarowy“,
 • Urbaniak-Domagała Wiesława, „Patent, Nr P-387681, nt.: Sposób wytwarzania kompozytów włóknistych z osłoną polimerową o podwyższonej odporności mechanicznej na zginanie“,
 • Majchrzycka K., Brochocka A., Urbaniak-Domagała Wiesława, Szymanowski H., Wrzosek Henryk, „Patent, Nr P.378871, nt.: Sposób modyfikacji włóknin filtracyjnych“, CIOP-IB Łódź, Politechnika Łódzka. 27.XII.2010, przyznany 2011 r.
 • Krucińska Izabella, Struszczyk Marcin, Urbaniak-Domagała Wiesława, Kostanek Krzysztof, Puchalski Michał, „Zgłoszenie patentowe, Nr 395988, nt.: Sposób modyfikacji trójwymiarowego implantu do zaopatrywania przepuklin w zabiegach małoinwazyjnych“, 17.08.2011
 • Kopias K., Golczyk A., Kowalski K., Struszczyk Marcin, „Zgłoszenie patentowe, Nr P-394623, nt.: Trójwymiarowy, dziany implant do rekonstrukcji ubytków tkanki łącznej“, 20.04.2011
 • Kowalski K., Kopias K., Mikołajczyk Z., Struszczyk Marcin, Kowalski K., Wiater Z., „Zgłoszenie patentowe, Nr P-395166, nt.: Tabularna proteza małoinwazyjna“, 08.06.2011
Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl